Výtvarný kroužek pro předškolní a mladší školní děti

Je určen pro děti od 3 do 7 let. Tvoření plné linií, barev, tvarů, spolupráce a zážitků, někdy i tónů a básniček.

Kapacita kroužku je max. 8 dětí, je proto nutné přihlášení předem na tel. 771 77 41 41, stačí den předem. Většinou bývá pár volných míst. :-)

Kroužek je koncipován jako výchovně vzdělávací kurz s důrazem na prožitek. Nejde o kroužek kde se něco vyrábí a děti si svoje "dílo" nesou domů. Budeme pracovat s různými tématy, navodíme atmosféru prostřednictvím hudební či čtené nebo jiné předlohy (resp. předchozího zážitku).

Kurzy budou probíhat v pátky od 15.30 do 17.00 hodin, poplatek se hradí za každou lekci zvlášť a činí 30/60 Kč pro členy/nečleny spolku Ladoňka. Je možné docházet jen některé dny v měsíci.

Nejprve tvoříme společně na velký arch papíru, následně individuálně. Vyzkoušíme práci s různými technikami a materiály a děti vedeme k osvojení si výtvarných vyjadřovacích prostředků.

Kurz povede výtvarnice a maminka tří dětí Mgr. art. Martina Ficová, která vystudovala malbu na Akadémii umení v Banskej Bystrici (SK), vyučuje figurální kresbu v Praze a žije v Lysé nad Labem.

Fotografie na této stránce byly pořízeny na kroužku v minulém školním roce.