Méně zásahů, více péče - porodní příběhy žen

Méně zásahů, více péče - porodní příběhy žen

neděle 13 hodin

Méně zásahů, více péče je tématem letošního ročníku Světového týdne respektu k porodu.

Ženy, které porodily v nedávné době, budou sdílet své porodní příběhy a zkušenosti s porodem v okolních porodnicích i s porodem v domácím prostředí.

Zpětný pohled na vlastní porodní příběh a ochota o něm v bezpečném prostředí hovořit je důležitým krokem z pohledu psychohygieny, a to i pokud se nám na našem porodu zdá vše v pořádku. Je to přelomová, krásná, a v jistém smyslu krizová událost, která si jistě zaslouží naši pozornost. Může nám zodpovědět mnohé otázky o nás a našich dětech a může dokonce fungovat jako terapie - osobní i pro celou rodinu.

Milé maminky, přijďte mezi nás sdílet svůj porodní příběh. O bezpečné prostředí se postará Hana Johanka Kubaňová, psycholožka, porodní asistentka a 6násobná maminka, diskusi bude moderovat Alena Matějčková, studentka Akademie sociálního umění a maminka dvou dcer.

Těhotné ženy zveme na citlivé nahlédnutí do zákoutí porodních příběhů a zvyklostí v okolních porodnicích.

Jaký byl můj porod? Jaká jsem měla přání ohledně porodní péče? Kdo byl se mnou u porodu? Jak porod probíhal? Vyskytly se komplikace, jaké zásahy proběhly? Byla jsem s nimi dostatečně srozuměna? Jak jsem poskytovanou péči a zásahy vnímala při porodu a po něm a jak vidím svůj porod dnes? Jaké zásahy byly po porodu prováděny miminku, jak ovlivnily rodící se vztah matka-dítě?

Z vyprávění vyvstanou cenné podklady pro následnou diskusi se zdravotníky. Přímo od rodících žen budeme mít možnost nahlédnout na to:

Jak probíhá běžná porodní péče? Jak je zacházeno se zásahy - jsou prováděny rutinně nebo jen v případě nutnosti? Jak se liší to, jak "péči" a "zásah" vnímají rodící ženy a jak personál porodnic? Jak probíhá komunikace o nutných zásazích a o přáních rodičky v náročné situaci jako je porod? Zkušenost se známou pečující osobou u porodu - partner, dula, porodní asistentka.

Těšíme se na vás. :-)