Méně zásahů, více péče - diskuse se zdravotníky a dulou

Méně zásahů, více péče - diskuse se zdravotníky a dulou

neděle 14.30 hodin

Méně zásahů, více péče je tématem letošního ročníku Světového týdne respektu k porodu.

Co vlatně náleží do "péče" z pohledu matky, duly, porodní asistentky, lékaře? Co je ještě (láskyplnou) péčí a co už vnímáme jako (nezbytný) zásah?

Na straně "zásahů" stojí lékaři, jejichž úkolem není rodící ženu "opečovat", ale poskytnout nezbytnou lékařskou péči, pokud se během porodu vyskytnou komplikace.

Porodní "pečovatelkou" je dula - žena vyškolená tak, aby během porodu, ale i před ním a po něm, byla pro ženu kvalifikovanou psychickou i fyzickou oporou. Průvodkyně, kamarádka, zkušená žena, láskyplně pečující, k dispozici potřebám rodící se maminky,

A někde "mezi tím" - porodní asistentka. Vystudovaný zdravotník, který může pokystnout jak nezbytné zásahy (šití porodních poranění, cévkování, ...), tak porodní a poporodní péči (včetně kvalifikované péče o novorozence).

Na diskusi jsme pozvali dulu Šárku Kučerovou, porodní asistentky Evu Šlingovou a Johanku Kubaňovou, lékařka je v jednání. Účastny budou i rodičky.

Co vlatně náleží do "péče" z pohledu matky, duly, porodní asistentky, lékaře? Co je péčí a co už vnímáme jako zásah? Jak jsou role duly, porodní asistentky a lékaře rozděleny u porodu? Jakou možnost volby péče a zásahů má rodička? Jaká je praxe v různých poronicích a jak to funguje třeba u porodu v domácím prostředí?

Tyto i mnohé další otázky zodpovíme na podnětné diskusi.

Těšíme se na vás!