Novinky pro maminky a děti od září

05.09.2017 09:09

Maminko, zpívej - podruhé v pátek 15. 9.

Výtvarný kroužek - ukázková hodina 15. 9. - ještě zybývají volná místa!

Dětský klub - druhé setkání ve středu 20. 9., vítáme další zájemce.