Kdo za tím stojí?

Za vznikem spolku Ladoňka stojíme my tři zakladatelé. Více o nás i o poslání spolku se dočtete níže, pokud s našimi cíli souzníte, rádi vás poznáme a uvítáme mezi členy.

A l e n a   M a t ě j č k o v á

Během studií na matfyzu přišla na to, že život má smysl. Začala naslouchat svému srdci a od té doby se dějí věci! Má dceru Aničku, s mužem se stará o permakulturní zahradu, studuje waldorfskou pedagogiku a uměleckou a sociální terapii na Akademii Tabor, možná ji znáte od vidění coby provozovatelku bývalé čajokavárny v Lysé nad Labem, nebo jako maminu, co když vláčí dítě do města na nákup, tak si při tom zpívají a když jdou kolem odpadku, poponesou ho do nejbližšího koše. Protože jí to dává smysl.

V Ladoňce se jako předsedkyně spolku zabývá úplně vším, ale jedním z hlavních jejích cílů je založení a provozování "školky", resp. dětského waldorfského klubu v přírodě, prostoru, kde se děti mohou zdravě rozvíjet a bezpečně poznávat sebe i svět přírody a mezilidských vztahů.

 

J a n a   H o s t i n s k á

Již několik let se zajímá o ekologický a logický přístup k životu a životnímu prostředí. Studium na zemědělské střední a vysoké škole jí umožnilo "proniknout" do klasického zemědělství, kdy později dospěla k tomu, že s živočišnou "výrobou" nesouzní. Proto hledá alternativy a přirozenější přístup k životu všeobecně. V rámci spolku by ráda dále šířila myšlenku ekologie, upozorňovala na odpadovou problematiku a propojovala lidi, které podobná témata také zajímají.

 

 

 

 

T o m á š   M a t ě j č e k

Vyrůstal v polabské přírodě, která mu přirostla k srdci, a narozdíl od většiny jeho kamarádů mu nikdy nevadilo, že tu není tolik kopců jako jinde. Našel tu totiž spoustu zajímavých míst, na která se dodnes rád vrací. Svůj zájem o přírodu začal postupně předávat dál, nejdřív jako vedoucí přírodovědného kroužku, pak jako učitel na gymnáziu, dnes jako pedagog na vysoké škole. Je autorem několika učebnic, didaktických her i řady odborných článků. Píše také písničky a vytváří permakulturní zahradu.

 

 

 

Naše vize, co děláme

Spolek Ladoňka se ve svých stanovách hlásí k následujícím cílům:

  • vytváření prostoru pro setkávání členů při společných aktivitách (například tvoření, zahrádkaření, vaření)

  • podpora sousedské výpomoci (například výměna výpěstků, výpomoc s hlídáním dětí, komunitní večeře)

  • podpora a osvěta v oblasti zdravého životního stylu, stravování a vaření

  • podpora a rozvoj místních aktivit a společenství

  • podpora rodiny a mateřství a živých mezilidských vztahů

  • osvěta a podpora vědomého života

  • ochrana přírody a krajiny a ekologická výchova

  • organizace výchovných a vzdělávacích programů, pořádání workshopů, kroužků pro děti a provoz dětského klubu

  • organizace společenských, kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí