Kdo za tím stojí?

Za vznikem spolku Ladoňka stojí tři zakladatelé, kteří chtěli něco dělat pro zdejší přírodu, děti i veřejnost.
Postupem času se přidávají další lidé a aktivity se formují tak, jak je společně utváříme. I vy se můžete přidat mezi nás.

Naše vize, co děláme

Spolek Ladoňka se ve svých stanovách hlásí k následujícím cílům:

  • vytváření prostoru pro setkávání členů při společných aktivitách (například tvoření, zahrádkaření, vaření)

  • podpora sousedské výpomoci (například výměna výpěstků, výpomoc s hlídáním dětí, komunitní večeře)

  • podpora a osvěta v oblasti zdravého životního stylu, stravování a vaření

  • podpora a rozvoj místních aktivit a společenství

  • podpora rodiny a mateřství a živých mezilidských vztahů

  • osvěta a podpora vědomého života

  • ochrana přírody a krajiny a ekologická výchova

  • organizace výchovných a vzdělávacích programů, pořádání workshopů, kroužků pro děti a provoz dětského klubu

  • organizace společenských, kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí