Mám zájem o členství

Staňte se členem spolku Ladoňka a dostávejte pozvánky na naše akce, získejte slevu na vstupné na vybraných akcích či se zapojte do fungování spolku:

Více o členství (dle stanov spolku)

Členství ve spolku

  • členem spolku může být fyzická osoba, nebo právnická osoba, která souhlasí s cíli a stanovami spolku a podporuje je

  • právnická osoba je při jednáních zastoupena vždy jedním delegátem

  • přihlášku přijímá výbor spolku a rozhoduje o přijetí člena

  • výši členských příspěvků stanovuje členská schůze

 

Členství ve spolku je dvojího druhu: aktivní a přidružené. Je-li uvedeno pouze "člen", myslí se tím člen aktivní.

Aktivní členství

 

Aktivní člen má právo účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů, být o této činnosti informován, účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen, předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku, podílet se na stanovování cílů spolku a forem činnosti spolku.

 

Aktivní člen má povinnost dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku, aktivně se podílet na chodu spolku v míře stanovené členskou schůzí, přinejmenším pak platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí, které aktuálně činí 300 Kč ročně.

 

Přidružení členové dostávají pozvánky na akce pořádané spolkem a nemají žádná další práva ani povinnosti. Dětské členství (do 18 let) je považováno za přidružené.